Adresser och telefon - Brf Lärkan

Go to content
Adress

Föreningens postadress är

Bostadsrättsföreningen Lärkan
c/o Gunnar Olsson
Norra gatan 13
462 30 VÄNERSBORG
Telefonnummer till
föreningens ordförande
Gunnar Olsson:

070 4300580
eller
0521-62850.
Back to content