Garaget - Brf Lärkan

Go to content
Garage och parkeringsplatser

Bostadsrättsföreningen vill kunna erbjuda garageplats till lägenhetsinnehavare som har bil (eller som sammanbor med någon som har bil). Garaget finns i källarplanet och har nedfart från innergården.
Regler för hyra av garageplats

Garaget har plats för 13 bilar. Om efterfrågan överstiger tillgången på platser, upprättas en väntelista, där den som först inkommit med önskemål hamnar före den som inkommit med önskemål senare. Ledig p-plats som är större eller mera lättparkerad tilldelas den bfr-medlem som varit med längst i föreningen, har garageplats och är i behov av större p-plats.

Lägenhetsinnehavare som inte själv har bil (eller som inte är sammanboende med någon som har bil) är inte berättigad att hyra någon av föreningens garage- eller parkeringsplatser (för att exempelvis låta en släkting, god vän eller kollega disponera den).

Föreningens två gästplatser på gården

Till vänster om nedfarten till garaget har föreningen två gästplatser. De är avsedda för gäster till lägenhetsinnehavarna och andra tillfälligt besökande (till exempel personal från hemtjänsten och hantverkare eller servicepersonal som anlitats av föreningen eller någon av lägenhetsinnehavarna). Gästplatserna kan inte bokas i förväg.

Platserna är alltså avsedda för tillfälligt nyttjande - från en kortare stund upp till maximalt tre dygn. Ingen av platserna får blockeras av besökare till samma lägenhetsinnehavare under längre tid än tre dygn. Har man gäster under längre tid än så, får gästerna parkera sin bil på någon av gatorna utanför eller någon annanstans. (Och det räcker naturligtvis inte att efter tre dygn köra ett varv runt kvarteret och räkna med att man sedan har påbörjat en ny tredygnsperiod.)  

Parkering på gatan

Det är fri parkering (ett dygn) på gatorna utanför huset.Back to content