Loftgångarna - Brf Lärkan

Go to content
Några ord om loftgångar och uteplatser

Loftgångarna är naturligtvis i första hand till för att gås på. De är konstruerade för fri passage till och från de lägenheter som inte har sina ytterdörrar i trappuppgången.
 
På gott och ont
 
Som så mycket annat är loftgångslösningen på gott och ont. På plussidan är antagligen att en loftgång ger bättre förutsättningar för en bra planlösning inne i lägenheten (till exempel genom att det blir färre långa kvadratmeterkrävande korridorer).
 
På minussidan är att de boende i loftgångslägenheten (och deras besökare) måste passera alldeles utanför grannlägenhetens fönster varje gång de går till eller från lägenheten. Det kräver en viss ”takt och ton” att aldrig falla för frestelsen (eller impulsen) att spana in i den lägenhet man går förbi. För vana ”loftgångare” är det inget problem, men för tillfälliga besökare kan det lätt bli en och annan obetänksam titt in i lägenheten man passerar.   
 
En bonus och ett stort värde
 
Vi har också den bonus som loftgången kan ge (och som definitivt hör till nyssnämnda plussida): Loftgången kan erbjuda en uteplats i söderläge för alla boende i huset. Det finns många loftgångshus med strikta regler om att loftgångarna endast får användas för passage till och från lägenhet. Men vi i Brf Lärkan menar det finns ett stort värde för alla att även kunna utnyttja loftgången som en enkel uteplats och kanske även som en plats för några egna krukväxter. (Till exempel ökad trivsel, bättre hälsa och högre lägenhetsvärde.) Och det betyder att vi får ytterligare några nödvändiga gemensamma förhållningssätt att hålla oss till.
 
Nödvändiga förhållningssätt
 
Sammanfattade i punktform (och utan närmare konkretisering) kan dessa förhållningssätt se ut så här:
  
  • Man ser till att man själv aldrig hindrar eller försvårar för andra att ta sig fram på loftgången (alltså helt fri passage även för akuta utrymningar, sjuktransporter med mera)
  • Man tar alltid hänsyn till sina grannars behov av att inte bli störda
  • Man håller rent och snyggt på den plats man tar i anspråk på loftgången
  • Man är vänlig och tillmötesgående mot varandra och gör alltid sitt bästa för att bidra till en god grannsämja
       
Lägenheter utan fönster mot loftgången

En liten komplikation finns för ytterlägenheterna mot öster (alltså mot Edsgatan) på plan 2 och 3 genom att de inte har några egna fönster ut mot loftgången. De har heller ingen balkong, så kanske är möjligheten till en uteplats extra angelägen för dem. Så när någon från de lägenheterna placerar sin stol och några krukväxter ute på loftgången, kommer detta att hamna utanför grann-lägenhetens fönster. Det kan då krävas att man är extra noga med att beakta de ovan nämnda förhållningssätten.
 
Styrelsens förhoppning och förväntan
 
Styrelsen utgår från att alla i vår brf-förening instämmer i det här beskrivna uppfattningen om hur våra loftgångar ska användas och hoppas att vi alla kan fortsätta att se loftgångarna inte bara som en transportyta utan även som en viktig trivselfaktor för alla.   Back to content