Bo i bostadsrätt - Brf Lärkan

Go to content
Bo i bostadsrätt

Vad skiljer bostadsrätt från andra boendeformer?

Att bo i bostadsrätt skiljer sig i flera avseenden från att bo i hyresrätt eller i egen villa. Det händer att den som köper en bostadsrättslägenhet inte förstår vad det är han eller hon har köpt och vilket ansvar som följer med detta köp. Den som köper en bostadsrätt blir inte bara ägare till sin egen lägenhet utan också delägare i föreningens hela fastighet med tillhörande tomt. Som lägenhetsinnehavare i vår egen förening Brf Lärkan är man alltså en av tjugo ägare till fastigheten och gården.

Vara sin egen hyresvärd

I dag är ett köp av en bostadsrätt ofta en stor investering för den enskilde, och i många fall är det förenat med stora lån. Husets skick och förvaltning påverkar inte bara värdet på varje lägenhet utan också den avgift man betalar för sin lägenhet varje månad. Ibland möter man lägenhetsinnehavare som lever i föreställningen att en bostadsrättsförening i stort sett sköter sig själv och att man, när man är missnöjd med något i sitt boende, alltid kan klaga hos hyresvärden. Men i en bostadsrättsförening finns ingen annan ”hyresvärd” än den man själv är tillsammans med de andra lägenhetsinnehavarna.

Som ett företag

Precis som i vilken fastighet som helst finns det här en stor mängd högst konkreta och ofta avancerade arbetsuppgifter som måste utföras för att huset ska fungera. Många av bostadsrättsföreningens arbetsuppgifter är fullt jämförbara med dem som finns i ett företag. Kraven på dem som ska utföra dessa uppgifter skiljer sig inte heller från de krav som ställs i företaget.

Arbetsuppgifter

Vilka uppgifter handlar det då om? Listan är lång. Exempel på sådan konkreta arbetsuppgifter som måste utföras för att föreningen ska fungera finns under fliken Vem gör vad.

Varje arbetsuppgift fordrar alltså att någon tar ansvar för den och ser till att den blir utförd på ett bra sätt. För föreningen är det naturligtvis fördelaktigt om det finns personer inom föreningen som vill, kan och har möjlighet att utföra dessa uppgifter utan krav på full marknadsmässig ersättning. Med enbart externa förvaltare som exempelvis Riksbyggen eller SBC skulle föreningens kostnader stiga påtagligt och våra månadsavgifter skulle i motsvarande grad öka.   

Köp av tjänster

Ingrid Zackrisson (Zackrissons Småföretagsekonomi)  hjälper föreningen med sådana uppgifter som att sköta lägenhetsregistret, se till att avgiftsavier blir utskickade och betalda, hantera pantsättningar, se till att insända och attesterade fakturor blir betalda och tillhandahålla underlag och förslag till budget och mall och förslag till årsredovisning. Den tekniska förvaltningen svarar föreningen för själv, och föreningen upprättar serviceavtal med olika företag för olika ändamål.

Back to content