Brandsäkerhet - Brf Lärkan

Go to content
Brandsäkerhet för Brf Lärkan

Om det skulle börja brinna, är det viktigt att du vet hur du ska agera.

Rädda >Varna>Larma> Släck

En enkel regel är Rädda>Varna>Larma>Släck. Det är i den ordningen du ska göra det.

Alltså:
 1. Rädda och varna andra som kan vara i fara.
 2. Larma genom att ringa 112 och berätta om branden.
 3. Släck branden om du tror att du klarar det.

Det som du behöver ha tillgång till

 • Det måste alltid finnas en fungerande brandvarnare i din egen lägenhet.
 • Det måste finnas en lätt åtkomlig brandfilt i din egen lägenhet.
 • Du måste veta var närmaste pulversläckare finns.

I trappuppgången på varje våningsplan sitter en pulversläckare (på väggen ut mot gården). En brandsläckare finns utanför källarförråden och en finns i garaget.

Om det brinner i din egen lägenhet och du bedömer att du själv kan släcka branden

Så här gör du …

 • om det börjar brinna i en kastrull på spisen:
Lägg på ett lock. Försök aldrig släcka en brand i en kastrull eller stekpanna med vatten.

 • om det börjar brinna i ungen eller mikron:
Stäng luckan och låt den förbli stängd tills allt syre förbrukats, elden slocknat och ugnen kallnat.

 • om det börjar brinna i brödrosten:
Kväv elden med en brandfilt.

 • om det börjar brinna i soppåsen:
Kväv elden med en brandfilt.

 • om du har levande ljus tända och det börjar brinna i ljusstaken:
Kväv elden med en brandfilt.

 • om det börjar brinna i laddaren till telefonen eller i någon annan elektrisk apparat:
Dra först ur kontakten. Kväv sedan branden med en brandfilt eller med vatten.

 • om det tar eld i gardinen:
Dra ner gardinen på golvet (men flytta först på eventuell matta) och kväv elden med en brandfilt.

 • om det tar eld i soffan eller någon annan textilie:
I ett tidigt skede: Kväv elden med en brandfilt.
Lite senare: Använd brandsläckaren.
Sent: Lämna rummet, stäng dörren till rummet för att minska syretillförseln. Ring 112.

 • om det brinner i dina kläder:
Lägg dig ner och kväv branden mot golvet och håll händerna för ansiktet som skydd.

 • om det brinner i någon annans kläder:
Försök få personen att lägga sig ner så att elden kvävs mot golvet, eller kväv elden med en brandfilt.

Om det brinner i din egen lägenhet och du inser att du inte själv kan släcka branden

1. Stäng dörren till rummet där det brinner, så att elden får så lite syre som möjligt.

2. Lämna lägenheten och stäng din lägenhetsdörr, så att eld och rök inte sprider sig ut i trapphuset. Ring 112.

Om det brinner någon annanstans i huset

Så här gör du …

• om det luktar brandrök i trappuppgången:
Försök att lokalisera var brandröklukten kommer ifrån. Från en lägenhet: Ring och banka på dörren. Om ingen öppnar, ring 112 och berätta lugnt och sansat om den misstänkta röklukten.  

• om trappuppgången är fylld av rök:
     Stanna i din lägenhet. Håll ytterdörren stängd. Ring 122.

• om du hör en brandvarnare i en av grannlägenheterna:
Försök att lokalisera var ljudet kommer ifrån. Ring och banka på dörren. Om ingen öppnar, ring 112 och berätta lugnt och sansat om vad du hör.

• om någon ropar på hjälp och ropar att det brinner:
Försök att lokalisera var ropen kommer ifrån. Ring 122.

Använd inte hissen när det brinner. Om du inte kan utrymma genom trapphuset ska du invänta hjälp från räddningstjänsten.

När du har tagit dig ut ur huset

Efter utrymning måste du stanna kvar ute på trottoaren vid Norra gatan (eller på innergården om det inte är möjligt att ta sig ut genom porten mot gatan).  


Back to content