Om hemsidan - Brf Lärkan

Go to content
Den här hemsidan

Jag som svarar för utformningen av den här hemsidan heter Christer Hjorth. Sedan årskiftet 2014-2015 bor jag i Brf Lärkans hus på Norra gatan 13 i Vänersborg.

Förutom sådana officiella dokument som stadgar, årsredovisning och regler för gemensamma utrymmen är texterna här skrivna av mig. Artiklar som exempelvis Bo i bostadsrätt och Styrelsens roll gör inte anspråk på att innehålla några "absoluta sanningar" utan är bara redovisningar av hur jag själv tror att det förhåller sig. Alla fotografier på hemsidan är mina egna.

Om du av någon anledning vill komma i kontakt med mig, kan du mejla mig på adressen vbg at larkan.nu
Speciellt välkommen att höra av dig är du, om du ...

  • har hittat något fel som du anser att jag borde rätta till (till exempel sakfel, skrivfel, bild som inte visas, bildspel som inte startar ...)
  • har något positivt att säga om något på den här hemsidan
  • har haft nytta av någon del här och vill nämna något om det
  • tänker använda dig av något som du hittar här eller har någon annan fråga som du tror att jag kan svara på


Back to content